droogijs
Cryo-Rent B.V.

 

Droogijs wordt als koelmedium in de gehele samenleving toegepast. Cryo-Rent B.V. levert Droogijs voor een range aan toepassingen, zowel in de voedingsmiddelen, chemische, metaal, medische en farmaceutische industrie.

Pakketverzendigen
Voor pakketverzendingen is Droogijs het meest ideale koelmiddel omdat het gezien moet worden als een verbruiksartikel voor eenmalig gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de vliegtuigtrolleys, waarmee de maaltijden in het vliegtuig uitgedeeld worden: hierin zit Droogijs om de maaltijden koel te houden.
Producten gekoeld of diepgevroren verzenden, lees verder

Midden- en kleinbedrijf
Bij het midden- en kleinbedrijf wordt Droogijs vooral ingezet omdat de kleinere bedrijven vaak niet over de middelen beschikken om de hoge investeringen van een permanente koelinstallatie en de daarbij horende onderhoudskosten te dragen. Voor koeling hebben ze vaak alleen Droogijs nodig in de zomermaanden, dus geen kosten gedurende het gehele jaar.

Koeltransport
Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die ons Droogijs inzetten voor koeling in kleinere bestelauto’s omdat men bijvoorbeeld aan huis- aan huisbezorging doet en leveringen dan per zending verpakt omdat men de totale koelruimte van zo’n auto niet op temperatuur kan houden, gezien de hoge aantallen deuropeningen. Bij elke deuropening komt er namelijk warmere buitenlucht naar binnen en ‘loopt’ de koude lucht, die zwaarder is, eruit. Veel mechanische koelsystemen kunnen koelruimten van auto’s goed op  temperatuur houden zolang er niet teveel deuropeningen zijn in een korte opeenvolgende tijd. De tussenliggende perioden zijn in dat geval meestal zo kort dat mechanische systemen de temperatuur niet snel weer op niveau krijgen.

Medische en farmaceutische industrie
Droogijs als koelmedium in de medische wereldDe medische wereld en biologische wetenschap maakt veel gebruik van Droogijs op laboratoria,voor onderzoeken en als koelmiddel voor het verzenden en bewaren van o.a. bloedplasma, menselijke organen voor transplantatiedoeleinden, botten voor transplantatie,  microscopische preparaten en biologische substanties. De farmacie en biofarmacie gebruikt Droogijs voor het verzenden van temperatuurgevoelige medicamenten, onderzoekspreparaten, onderzoeksvloeistoffen en testkits voor o.a. genenonderzoek, genetische manipulatie enz. Producten gekoeld of diepgevroren verzenden of bewaren, lees verder

Koeltechniek
De koeltechnische branche gebruikt Droogijs vaak als noodkoeling of tijdelijk koelmedium tijdens storingen aan installaties. Dit kunnen vaste installaties zijn voor opslag van producten of installaties op vrachtwagens, in schepen of reftercontainers tot aan de gewone diepvries of koelkast in de supermarkt of bij particulieren. Als zo’n installatie ‘in storing’ gaat en de monteur kan op dat moment niet op tijd over de geschikte onderdelen beschikken om het euvel te verhelpen, wordt vaak Droogijs ingezet. Met Droogijs is men er dan zeker van dat er met de gekoelde of diepgevroren producten niets gebeurt, de monteur heeft daardoor meer tijd.

Metaalverwerkende industrie
Droogijs wordt ook gebruikt als koudemiddel in de metaalverwerkende industrie bij o.a. scheepswerven, machinefabrieken, garagebedrijven en de vliegtuigindustrie. Hier gebruikt men het Droogijs voor het krimpen van metalen, bijvoorbeeld als men een as in een onderdeel moet passen. Dan legt men de as gedurende een bepaalde tijd in het Droogijs totdat deze door en door afgekoeld is. De tijd is afhankelijk van de massa van het te krimpen voorwerp. Als zo’n as dan gekrompen is kan deze in de betreffende opening aangebracht worden en weer op de omgevingstemperatuur komen, hij klemt zich dan ‘muurvast’.

Horeca
Tijdens de catering van bijvoorbeeld buffetten wordt Droogijs gebruikt om de speciaal bereide lekkernijen te beschermen tegen temperatuurinvloeden

Special effect
Droogijs is het meest divers inzetbare koelmiddel maar het wordt ook voor andere toepassingen ingezet, zoals voor de schitterende rook- en misteffecten die in de showbusiness gebruikt worden. Van deze Droogijs toepassing wordt vooral gebruikt gemaakt tijdens TV-opnames, theatervoorstellingen, musicals, popconcerten en door de horeca en partycatering. Als men Droogijs in heet water doet gaat het Droogijs direct sublimeren door de grote hoeveelheid warmte-energie van het water en er ontstaat een enorme hoeveelheid witte ‘rook’, kooldioxidegas met waterdamp, dat zwaarder is dan lucht en altijd naar beneden zakt. Het wordt  daarom ook wel ‘vloernevel’ genoemd.

Chemische industrie
De chemische industrie gebruikt Droogijs voor diverse proeven en onderzoeken. Denk hierbij aan het o.a. bepalen van de temperatuurresistentie van diverse producten of het onder lage temperatuur bepalen van samenstellingen. Droogijs wordt in de chemische industrie ook ingezet voor het laten uitkristalliseren van bestanddelen en producten.

Cryomalen
Droogijs is uitermate geschikt om temperatuurgevoelige producten te vermalen. Er zijn producten die doormiddel van wrijvingswarmte, die ontstaat tijdens het malen, smelten of verkleven. Cryomalen wordt bijvoorbeeld toegepast bij specerijen en kruiden  zoals nootmuskaat, peper of paprika, maar ook bij bodemonderzoeken om de grondmonsters te malen. Cryomalen is een uiterst geschikte mogelijkheid om etherische oliën en de kwaliteit van producten te behouden.  

Auto- en rallysport
De auto- en rallysport gebruikt Droogijs om meer vermogen uit de motor te krijgen of te wel om het vermogen van de motor zo optimaal mogelijk te gebruiken. Hierbij wordt de inlaatlucht van de verbrandingsmotor gekoeld, want als de motortemperatuur te hoog oploopt, verliest de motor capaciteit/vermogen. Het mooiste zou zijn als de ook de brandstof gekoeld zou worden maar dat is volgens  de reglementen niet toegestaan.

Meer informatie
Voor Droogijs bestaan nog veel meer bekende als onbekende toepassingen. Indien men een probleem heeft en denkt dat Droogijs een oplossing kan bieden, neem dan gerust contact op met Cryo-Rent B.V..